top of page

Projecten

Constrat heeft inmiddels talloze projecten voor opdrachtgevers uitgevoerd. Stuk voor stuk, allemaal met succes. Tevreden opdrachtgevers, resultaten zoals gevraagd en blije eindgebruikers.
Implementatie BI
Voor een grote klant een succesvolle implementatie uitgevoerd voor 3.000+ BI eindgebruikers

 

Dit project van begin tot einde uitgevoerd als project manager. Inventarisatie van eisen en wensen bij toekomstige gebruikers en stakeholders. Aanpassgen van ICT componenten, en beheer laten nemen onder SLA van deze componenten. Aansturen van het BI ontwikkelteam onder scrum/aigle. Toetsen van de functioneliteit en techniek in een pilot. Opzetten van release management, landelijke implementatie en overdracht naar de staande organisatie

Opzetten en inrichten nieuwe E-dienst

 

In de rol van Sen. Project manager  E-dienstverlening ICT. Opzet en inrichting nieuwe E-dienst bij een klant. Inrichting als autonome service binnen het E-domein daardoor stabiliteit en robuustheid verhogend en complexiteit verlagend. Basis waren de 'lean' gemaakte business processen die samen met produkt owners zijn uitgewerkt voor het scrum / agile realisatie proces. Na opzetten aan aansturen van de business processen, het scrum realisatie proces opgezet en ingericht in samenwerking met realisatie deel van dit project, de POérs, leveranacier(s). Vervolgens de transitie ingericht naar de staande organisatie

Samen met business & IT architecten vanuit de klant Referentie Architectuur opgezet in PSA. Mede door inzet & hergebruik van bestaande klant services en een geheel nieuwe frontend  inclusief middleware. Daarmee een nieuwe wijze van services inrichting als pilot neergezet. Deze wijze van inrichten geeft meer stabiliteit, hogere bereikbaarheid en beter beheersbare complexiteit

Integraal release manager & project manager.

 

Als interim opdracht voor meer dan 1 jaar een rol als Integraal Release manager (Siebel & Java applicaties / Back office appicaties) en Project manager Siebel stabilisatie & vernieuwing in combinatie met een transitie van Siebel Onderhoud & beheer. ;

Door professionele aansturing van alle betrokkenen en betrekken van alle stakeholders bij de projecten zijn de gewenste resultaten gehaald. Technisch is de basis geweest een programma (op basis van opgestelde Referentie Architectuur & SOA inzet/ hergebruik) met een primair standaard Siebel functionaliteiten, met daar waar noodzakelijk 'generieke' maatwerk onderdelen.

ICT Manager in speelveld bij opdrachtgever
 

Programma manager, Projectmanager. Coördinatie en implementatie van diverse grotere (integrale) projecten. Release management van de primaire applicaties. Projectmanager overgang van Applicatie Beheer & Technisch Beheer naar nieuwe leverancier. Projectmanager Europese aanbesteding 'Bedrijfsapplicaties’.;

In samenwerking met de interne ICT afdeling en betrekken van alle medewerkers (intern, extern) en stakeholders zijn de resultaten geborgd. Het conform plan en planning operationeel brengen van de aangegeven bedrijfsapplicaties. Inclusief transitie van huidige naar nieuwe partij van zowel technisch als applicaties beheer., en verandermanagement

bottom of page